بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/12/27
کل خالص ارزش دارائی ها 42,047,867,237,655 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,014,796 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,009,978 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,016,067 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 41,434,783

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته پایدار سپهر

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/02/08

مدیر صندوق:

شركت تامين سرمايه سپهر

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه

ضامن نقد شوندگی:

بانك صادرات ايران

مدیر ثبت:

كارگزارى بانك صادرات ايران

مدیران سرمایه گذاری:

محمدرضا آقامحمدسمسار، الهام خواجه نصيري، سيد علي سيدخسروشاهي

حسابرس:

حسابرسي و خدمات مديريت دايا رهيافت

نمودار‌ها